fbpx

Voor onze niet-bekostigde school is het aanschaffen van nieuwe schoolboeken eigenlijk niet betaalbaar. En we hebben juist nog wel heel wat boeken nodig. Daarom willen we vragen wie ons kan helpen aan schoolboeken.
Vaak schrijven scholen aan het einde van het schooljaar boeken af. We hebben hier dan zeker belang bij!

We zijn op zoek naar lesboeken, werkboekjes, nakijkboekjes en handleidingen voor vrijwel alle vakken en leerjaren voor de basisschool voor de vakken: rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, begrijpend lezen.
Voor alle leerjaren en alle niveaus voor het voortgezet onderwijs voor de vakken: wiskunde (onderbouw en A/B/C/D), natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, Nederlands, maatschappijleer, Duits, Engels, Frans.

Doordat we niet door de overheid bekostigd worden, hebben we momenteel helaas (nog) heel beperkte financiële middelen. Als ons de boeken geschonken kunnen worden, zou dat fantastisch zijn!

Alvast hartelijk dank!

N.B. De afbeeldingen zijn ter illustratie, niet per se per vakgebied de specifieke titels die we zoeken.

 

Methodeboeken PO