Aanmeldingsprocedure

 

Op Plan B geven we onderwijs op een heel andere manier vorm dan de meeste andere scholen. De keuze voor Plan B zal dan ook een bewuste keuze moeten zijn. Wij bieden een brede ontwikkeling met veel eigen inbreng en vrijheid voor de student. Met die vrijheid komt ook het dragen van de bijhorende verantwoordelijkheid en het aanspreekbaar zijn op gedrag. Belangrijk is dat de student en de ouders het onderwijsconcept van de school begrijpen en daar volledig achter kunnen staan. Dit vraagt misschien ook bereid te zijn de houding, overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van leren zo nodig bij te stellen.

Aanmeldingsprocedure

 

Een eerste kennismaking is vaak een open middag of een telefoongesprek.

Hierna volgen altijd eerst een oriëntatiegesprek en rondleiding met de betreffende student en zijn ouder(s) zodat we elkaar beter leren kennen. Dit gesprek is ook om samen vast te stellen of een keuze voor Plan B vanuit vrijheid gemaakt wordt en of het ook een bewuste keuze is voor onze vorm van onderwijs, met bijhorende vrijheden én verantwoordelijkheden.

Dan start de kennismakingsperiode van 4 weken. De kennismakende student is elke week minimaal 2 dagen en in ieder geval één volledige schoolweek op Plan B. De student blijft nog ingeschreven op zijn huidige school. Aan het einde van de kennismakingsperiode wordt er een keuze gemaakt en vindt ook de eventuele inschrijving op Plan B plaats.
Ouders worden ook geïnformeerd zodat zij kennismaken met wat de sociocratie inhoudt en hoe de school werkt. Op deze manier kunnen zij beter het proces begrijpen waarin hun kind zit in de kennismakingsperiode.

De totale kosten voor de kennismakingsperiode voor ouders en student bedragen € 325,-.

In de laatste week vindt het afsluitende evaluatiegesprek plaats tussen ouder(s), student en school. Samen bespreken we wat onze bevindingen (ook die van de medestudenten) zijn. Past de manier van onderwijs en de vanzelfsprekend daarbij horende verantwoordelijkheid bij de student? Staan ouders achter het concept van de school en durven zij het leerproces aan hun zoon/dochter toe te vertrouwen? Kan de school bieden wat de nieuwe student nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen?

Als er vanuit de school nog twijfel is of de school kan bieden wat de potentiële student nodig heeft en daardoor niet kan worden ingeschreven, dan wordt onderbouwd waarom hiertoe is besloten. Student en ouder(s) kunnen een onderbouwing schrijven waarom Plan B volgens hen mogelijk toch een passende school zal zijn. Een vervolgstap is dan bijvoorbeeld een verlenging van de kennismakingsperiode.

Bij het inschrijven van de student wordt een onderwijsovereenkomst opgesteld. Deze wordt ondertekend door de school, de ouders én de student. Plan B geeft de inschrijving door aan de vorige school en meldt de inschrijving bij de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente.

 

 

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?