Schoolkosten

 

Plan B is een niet door de overheid bekostigde school. De reden hiervoor is dat onze visie op onderwijs volgens de overheid niet past binnen de toezichtkaders voor bekostigd (regulier) onderwijs. Wij vinden dat onze visie voorop moet staan.
Maar net als elke andere school, hebben ook wij wel te maken met schoolkosten. Om onder andere de huur van het gebouw, de vaste lasten die we hebben, diverse onkosten voor materiaal e.d. en de salarissen van de docenten te kunnen betalen, hebben wij verschillende manieren om dit te bekostigen.

 

Ouderbijdrage

De schoolkosten vanaf schooljaar 2021-2022 bedragen € 3.900,- per jaar. De bijdrage kan eventueel in termijnen van een maand of een kwartaal worden betaald. Hierover wordt dan per termijn € 2,- administratiekosten in rekening gebracht. In overleg kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Voor het tweede kind uit het gezin geldt een korting van 10% en voor het derde en volgende kind 15% korting.

 

Crowdfunding

Sommige materialen die we willen aanschaffen, of onkosten die wij hebben, proberen we te bekostigen middels crowdfunding, een alternatieve wijze om een project te financieren. Om deze financiële middelen te verwerven wordt een project aangeboden op een platform op internet waarbij het benodigde bedrag wordt vermeld. Op deze manier kan iedereen via deze website bijdragen in het project. Het idee achter crowdfunding is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Deze ‘kleine investeerders’ noemt men ’the crowd’, het Engelse woord voor de mensenmassa.

 

Schenkingen, giften en donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage, zonder dat u daar iets voor terugverwacht? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.
Om ons financieel te steunen aantrekkelijker te maken, hebben wij een aanvraag lopen voor het toekennen van de ANBI-status.
Heeft u nog (school)materialen, puzzels, spelletjes, speelgoed e.d. die u onze school wilt schenken, laat het ons weten! Uiteraard kijken we wel naar de kwaliteit van het aangebodene, daarvoor vragen wij uw begrip.

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?