Missie en visie

 

Missie

Onze missie is om jonge mensen te ondersteunen bij de ontwikkeling naar zelfstandige, zelfredzame en nieuwsgierige volwassenen die hun eigenheid behouden en/of herontdekken en van daaruit vol vertrouwen een plaats kunnen innemen in de dynamische maatschappij.

Plan B helpt de student ondernemend, vanuit intrinsieke motivatie, te leren waardoor hij bezig is met zelfstandig worden, bewustwording, en het leert hem verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leven.

De school is een open systeem waarin veel mogelijk is en waar ieder zich geborgen en veilig mag voelen.

 

verantwoordelijkheid

 

Visie

De mening, gevoelens en behoeften van ieder mens zijn de basis waarvan wij uitgaan. Deze mogen dus ook geuit en gehoord worden. Ze verdienen waardering en respect, en het zijn voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in de maatschappij van nu en die van de (nabije) toekomst.

De maatschappij is aan het veranderen. We zijn ons er steeds bewuster van dat we een duurzame leefomgeving nodig hebben. Dat merk je aan alles! Er is ook duidelijk behoefte aan een vernieuwende visie op het onderwijs. Een visie die aansluit bij de veranderende behoeften van kinderen, jongeren en ook de maatschappij in het geheel.

Wij willen de voorwaarden scheppen voor een meer gelijkwaardige samenleving die recht doet aan ieder mens. De sociocratische overleg- en besluitvorm sluit het beste aan op onze visie. We hebben voor deze organisatievorm gekozen als het meest passend op dit moment.

 

 

 

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?