Plan B – Sociocratische School

 

PLAN B - schoolgebouw 01a

Je gaat naar school om te leren. Zo is dat natuurlijk ook bij ons. Alleen kijken wij anders naar leren dan de meeste andere scholen. Wij denken dat onderwijs heel anders kan, een Plan B. Vandaar deze naam voor onze school.

Plan B is een school voor primair onderwijs (basisschool) en voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo). Wij bieden onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. We hebben geen jaargroepen of niveauklassen. Ook loopt het primair onderwijs vloeiend over in het voortgezet onderwijs. En het voortgezet onderwijs kun je afsluiten met staatsexamens.

Wij gaan uit van ‘natuurlijk leren’, of ‘leren vanuit intrinsieke motivatie’. Je kunt je als student (kind of jongere) ontwikkelen binnen jouw eigen vermogen, op je eigen manier, in je eigen tempo en dát leren wat jij zelf wilt.

Op Plan B werken we met het sociocratisch overleg- en besluitmodel om middels consent de school te besturen, om besluiten te nemen en om conflicten op te lossen. Het werken op deze manier betekent dat een besluit alleen genomen kan worden als niemand een zwaarwegend beargumenteerd bezwaar heeft.

Plan B heeft een regionale functie (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Duitsland). De studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school uit 14 verschillende gemeenten naar Nieuw-Buinen.

speelveld

Binnen ons sociocratisch onderwijs gaan wij uit van:

 • Vrijheid
  We leven in een wereld waar we met anderen te maken hebben die ook vrij willen zijn. Een belangrijke basis is dat jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint. Om de veiligheid te waarborgen maken we samen afspraken over waarden en normen en stellen we samen de schoolregels op in de Schoolkring.
 • Gelijkwaardigheid
  Natuurlijk is niet iedereen gelijk. Maar we gaan wel uit van gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zo heeft iedereen – kind, jongere en volwassene – een volwaardige stem in het geheel. Ieders wensen, voorkeuren en verlangens wegen even zwaar.
 • Respect en vertrouwen
  We laten ieder in zijn waarde, we nemen ieder serieus en we luisteren oprecht naar elkaar.
 • Verantwoordelijkheid
  Met het hebben van vrijheid komt automatisch ook het nemen van verantwoordelijkheid. Het nemen van verantwoordelijkheid gaat dus vooraf aan het kunnen krijgen van meer vrijheid. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, leren studenten een mening te vormen en beslissingen te nemen. Door het sociocratisch overleg in de kringen ontstaat verbinding en saamhorigheid om besluiten gezamenlijk te dragen en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

 

Donaties

Wilt u onze school steunen door middel van een financiële bijdrage? Dan zijn wij u hiervoor enorm dankbaar! U kunt uw bijdrage storten op NL58 INGB 0007 9025 36 t.n.v. Stichting Plan B, Sociocratische School.

Rondleiding aanvragen

Heeft u interesse in Plan B voor uw kind(eren)? Dan kunt u hier een rondleiding aanvragen.

Waar komen onze studenten vandaan?

Onze studenten komen uit een gebied met een straal van 50+ km rondom de school naar Nieuw-Buinen.

Stuur een bericht
1
Hallo,
Wat kunnen we voor u betekenen?